Mała Szwajcaria - Camping Przywidz - Miejsce prawdziwego wypoczynku!
Camping nr 20, ul. Gdańska 19B, 83-047 Przywidz, tel./fax: (+48) 58 682 52 65, mobile: (+48) 602 623 091, biuro@camping.vti.pl

Fundusze Europejskie

plakat camping 

 


logos

Camping Nr 20 Lucyna Herbasz realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "Adaptacja budynków oraz przestrzeni pola namiotowego w Przywidzu przy ulicy Cichej 1 w celu poprawy funkcjonalności oraz bezpieczeństwa epidemicznego gości "

Celem operacji jest udostępnienie większej powierzchni gościom na polu namiotowym poprzez adaptację infrastruktury dla zapewnnienia odpowiednego dystansu społecznego, bezpieczeństwa higieniczno-epidemiologiczne.

Dofinansownie projektu z EU: 250 000,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowne projektu: 291 996,61 zł 

www.mapadotacji.gov.pl 


 

   

                                flag yellow low     Leader     Logo-STK-2     PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Camping Nr 20 Lucyna Herbasz informuje, iż ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020,  realizuje operację pn.: „Stworzenie nowego, innowacyjnego produktu turystycznego poprzez zakup domków mobilnych typu Tiny House ogrzewanych pompą ciepła ”, której celem jest „ Poprawa dostępności do nowych produktów turystycznych oraz wysokiej jakości usług noclegowych poprzez zakup trzech domków mobilnych typu Tiny House w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową” Planuje się, iż w ramach projektu powstanie trzy nowe obiekty infrastruktury turystycznej, z których skorzysta 1200 osób.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Regulaminy i plan

Regulamin Campingu
Regulamin Przystani i plaży
Informacje o danych osobowych
Procedury Ochrony Dzieci

Cenniki do pobrania

Cennik Campingu - pole namiotowe
Cennik Campingu - domki
Cennik wypożyczalni sprzętu

Oferty i Mapy

Oferta zielonych szkół
Plan Campingu Przywidz
Mapa Przywidza